ന്റെ സ്കൂട്ടറോടുന്ന വഴികളില്‍
തിരിയുന്ന വളവുകളില്‍ 
സീബ്രാ വരകളില്‍ 
എല്ലായിടവുമെനിക്ക് കുറുകെ കടക്കുവാന്‍
നിന്നെ പോലൊരാള്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു !!

No comments:

Post a Comment