നേര്‍രേഖകള്‍ഒരു വീടിന്റെ ആളനക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലും
ചുവരിനോട് മാത്രമായ്
ഗദ്ഗദങ്ങള്‍ പങ്കു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ?കപ്പാസിറ്റര്‍ മരിച്ചൊരു
ഫാനിന്റെ ഞരക്കങ്ങളില്‍
ഒറ്റക്കല്ലെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?

ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്തെപ്പോഴോ
ജാലകം കടന്നു വന്ന കാറ്റില്‍
ഉള്‍താപത്തിനൊരു ശമനം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട് ക്ലോക്കിന്‍ കാലിനെ
പിന്നോട്ട് കറക്കി , ഓര്‍മ്മയിലെ തോരാമഴയില്‍
ഒരിക്കല്‍ കൂടെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?


ചിന്തകളില്‍ ഒരു വേള തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോള്‍
ആരോ ആയിരുന്നവരുടെ  ശബ്ദങ്ങളില്‍
നിശബ്ദത രണ്ടായ്‌  കീറി പോയിട്ടുണ്ടോ?

നീയും ഞാനുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും
കൂട്ടി മുട്ടപ്പെടേണ്ടാവരാണ്
നെടുകെയും കുറുകെയുമെല്ലാം
വരയപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളാണ്


അതെ...!!
നീയും ഞാനുമൊക്കെ
സമാന്തരമല്ലാത്ത
ചില നേര്‍രേഖകള്‍ മാത്രമാണ് !!!