ഓരോ സ്റ്റേഷന്‍ കടക്കുമ്പോഴും ഒറ്റക്കായി പോവുന്ന തീവണ്ടികളെ.... !!

1 comment:

  1. വ്രണിത ഹൃത്തിതിൽ വിങ്ങിത്തുളുമ്പുമീ ഹൃദയ ഗദ്ഗദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ സഖീ...... നന്ദി...

    ReplyDelete