കളങ്കിത


മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയില്‍
മുഖമിന്ന് വികൃതമാണ്
അന്തരംഗത്തില്‍ മുളയിട്ട
ചതിയുടെകൂര്‍ത്ത കാരമുള്ളുകള്‍ 
ഞാന്‍ കാണുന്നു
ആത്മാവിനു ചിറക് വെച്ച് 
നീയെന്നിലെക്ക് പറന്നടുത്തു കൊള്‍ക
എന്നെ കൊത്തി വലിച്ചു കൊള്‍ക
ചിന്തകള്‍ക്ക്  തീയിട്ടതിനുള്ളില്‍  
ചാമ്പലാകുവാനും
ഞാനിതാ നിന്റെ മുന്‍പില്‍
ഞാന്‍ കളങ്കിത... !!!
കാലമേ മാപ്പ്...
കര്‍മ്മ ബന്ധങ്ങളെ മാപ്പ്...
എന്നില്‍ തന്നെ എരിഞ്ഞടങ്ങുവാന്‍
കഴിഞ്ഞെങ്കിലെനിക്ക് ...!!!No comments:

Post a Comment