അത്ര മേല്‍ അറുബോറായ ജീവിതമേ

തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും തിരഞ്ഞു പിടിച്ചുചില വാക്കുകളെ നാട് കടത്തുകയാണ്'നീ' , 'ഒറ്റക്കാകല്‍ ' , 'ഞാന്‍' , 'ഉമ്മ ', 'പ്രണയം' !!സ്വപ്നത്തില്‍ ഇനിയെന്തിനെക്കുറിച്ച് ശര്‍ദ്ദിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്കകാര്‍ക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന കണ്ണുകളാണ്എന്റെ മുറിയുടെ ചുവരുകള്‍ നിറയെതുപ്പലിനൊക്കെ ആനാന്‍ വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പെന്നത്തീരെ അറപ്പില്ലാത്തൊരു തിരിച്ചറിവാണ്ഈര്‍ച്ചകേടുകള്‍ക്കിടയിലുംകൈ വിറക്കാതെയെന്നെ കെട്ടി തൂക്കുന്നൊരുപിരിയന്‍ കയറാണ്ഈ മാസബഡ്ജറ്റിലെ ആദ്യ വസ്തു"ആരെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുവാനാണ് " എന്നത്എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലഇടയ്ക്കിടെ നോക്കി സ്വയം പേടിക്കാനുമല്ലഎനിക്കെന്നെ തന്നെ വേണ്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ഒറ്റ ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിലീയാകാശത്തിന്റെഅങ്ങേ അറ്റത്ത് കൈ എത്തി തൊടാമെന്നുവെറുതെ ഒന്നുറപ്പിക്കാനാണ്നിലത്തുറക്കാത്ത കാലുകളുംഊതി വിടുന്ന പുകച്ചുരുളുകളുംമാത്രമായിരുന്നു ഈ ജീവിതമെങ്കില്‍..ദിവസ വാടകക്കെങ്കിലും അതൊന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍അത്ര മേല്‍ അറുബോറായ എന്റെ ജീവിതമേനിന്നെയേന്നെ ഞാനീ ഉത്തരത്തില്‍ കെട്ടി തൂക്കിയേനെ

1 comment: