ഒരു പേരില്‍ എന്തിരിക്കുന്നു !!

ഒരു പേരില്‍ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ല
ഒരു പേരില്‍ എന്തെല്ലാമിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്
ഒന്നില്‍ രണ്ടു തവണ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതിനു നന്ദി
മൂന്നു പേരുള്ള ഈ പേരിനോടാണ്
അന്ന് മുതലേ പകയാണ്
ക്ലാസില്‍ കുറെ സന്ധ്യമാരുണ്ട്
ജോസെഫുമാരുണ്ട്
ഞാന്‍, ഈ ഞാന്‍ മാത്രം ഒന്ന്
പെരെന്തെന്നു ചോദിച്ചവരൊക്കെ
പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്
മാറ്റി പറഞ്ഞാലൊന്നു പല തവണ ഓര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്
'' ജാക്കെങ്കില്‍ റോസെവിടെ" ,
" ആദ്യ പേരില്‍ തന്നെ പത്തക്ഷരമോ "
അങ്ങനെയിങ്ങനെ എത്ര ചോദ്യങ്ങള്‍ !!
എന്റപ്പാ...പൊന്നപ്പാ..
ഈ ചതി വേണ്ടാരുന്നപ്പാ
പലതവണ മനസ്സില്‍ പറഞ്ഞു
ഇടക്കെപപെഴോ നേരെയും പറഞ്ഞു
കവിതയുടെ തൊന്തരവ്
തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് പിന്നെയും
ചുരുക്ക പേരിനു ചുറ്റുന്നത്
തൂലികയെന്നോ നാമമെന്നോ
ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് എന്തൂട്ട്
എഴുത്തെന്നോ (?)
കുറെ സ്നേഹം തോന്നിയ ഒരാള്‍
'മേരി ' എന്ന് വിളിച്ചു
പിന്നെ മേരിയെ ആയിരുന്നു
പിന്നെ മേരിയോടായിരുന്നു
ഇനി ഇത് തന്നെ എന്നുറപ്പിച്ചത്
ഇന്നലെയാണ്
കിളവിയാകുമ്പോള്‍ മേരി അമ്മച്ചിന്നു കേള്‍ക്കാല്ലോ
ജാക്കമ്മച്ചി-നിവിന്‍ പോളി പറഞ്ഞ പോലെ
ഏതാണ്ടോരുമാതിരി തൊട്ടി പേരല്ലേ?
പിന്നെ , പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഇഷ്ടമെല്ലാം
ഏതാണ്ടീ മേരിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാ
എത്തി നില്‍ക്കുന്നെ
എന്നാല്‍ പിന്നെ അതാകാം അല്ലെ?
എന്നാല്‍ പിന്നെ അതാക്കാം അല്ലെ?
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്
ഒരു പേരില്‍ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ല
ഒരു പേരില്‍ എന്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു എന്നാണു !!

3 comments: